Certifiering för branschstandarden fastAPI

fastAPI är en branschstandard som gör så att olika fastighetsrelaterade system kan kommunicera med varandra. fastAPI öppnar upp systemen, stärker innovationskraften och gör integrering billigare och smidigare.

Vad är fastAPI?

I dagsläget har de allra flesta ett fastighetssystem, ofta med flera olika moduler och kompletterande system. Fram till idag har fastighetsbranschens system i varierande utsträckning varit låsta. Det har inte gynnat innovationskraften i fastighetsbranschen.

fastAPI är en ny branschstandard som öppnar upp fastighetssystemen. Det gör det möjligt att koppla ihop flera olika system och produkter, så att de kan prata med varandra. fastAPI riktar sig till leverantörer och aktörer som kommunicerar med fastighetssystem.

Bild: FastMarket

fastAPI stärker innovationskraften och ger IT-leverantörer större möjligheter att utveckla digitala produkter för fastighetsmarknaden. Det innebär också att fastighetsbolagen kan använda produkterna oavsett vilka system de använder.

Ett API är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara. fastAPI består i dagsläget av tre olika API:er. Med API:er som tillgängliggör data blir det billigare och smidigare att integrera befintliga system, och öppna upp systemen för ökad innovation och produktutveckling. Kommunikationerna mot API:erna sker med formatet fi2xml.
 

Certifieras av BIM Alliance

Företag kan certifiera systemen mot fastAPI för att säkerställa korrekt kommunikation. Det är BIM Alliance som ansvarar för certifieringen.

Certifieringen är en frivillig kvalitetskontroll men många kunder för fastighetssystem ställer krav på certifiering. Lite förenklat säkerställer certifieringen att produktens kommunikation med andra system fungerar. Det är API-anropen till och från produkten som certifieras. Certifieringen utförs av BIM Alliance som även står som ägare till standarden fi2xml som fastAPI använder. Certifieringen sker till självkostnadspris och kostnaden kan variera beroende på produktens komplexitet.

Certifiering för fastAPI
 

Marknadsplats för digitala produkter och tjänster bygger

En del av de produkter som certifieras av BIM Alliance finns på FastMarket – en marknadsplats för digitala produkter och tjänster för hela fastighetsbranschen. Syftet med marknadsplatsen är att få en öppen, självgående och hållbar digitalisering av fastighetsbranschen.

FastMarket är utvecklad av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Till marknadsplatsen FastMarket