Produkter och tjänster

Med produkter menar vi standarder och andra verktyg som kan nyttjas i projekt och förvaltning för att underlätta informationsflödet mellan system och mellan aktörer. Här presenteras de produkter och tjänster som BIM Alliance har tagit fram eller på olika sätt står bakom.

Standarder behövs för att alla aktörer, programvaror och system ska kunna kommunicera med varandra.

Verktygen kan nyttjas i projekt och förvaltning för att underlätta användandet av standarder.

Det finns ett antal stödjande tjänster kopplat till föreningens standarder och övriga produkter.

Förvaltning och utveckling

Arbetet med att förvalta standarderna drivs av BIM Alliance tekniska råd. Utvecklingsarbetet drivs i projekt.