Om BIM Alliance

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering. Föreningen drivs med finansiering från medlemmarna som aktivt engageras i nätverk, projekt, workshops och seminarier.

Med hjälp av BIM kan obrutna informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn effektiviseras betydligt. BIM Alliance tror på goda IT-lösningar, gemensamma verktyg, öppna standarder och på att förändringen och utvecklingen av BIM ska ske gemensamt över sektorn. BIM Alliance arbetar för största möjliga branschsamverkan och ökad nytta av BIM.

BIM Alliance Sweden startade 2014 genom en sammanslagning av de tre föreningarna OpenBIM, fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART. Läs pressmeddelande om samgåendet

Vision och inriktning

BIM Alliance drivs av visionen:

”Vi skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer”

Inriktningen för verksamheten beskrivs i dokumentet Verksamhet och organisation som tagits fram gemensamt av de tre tidigare föreningarna (OpenBIM, fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART) inför samgåendet i BIM Alliance:

Läs mer om BIM Alliance vision och mål

Verksamhetsplan

BIM Alliance styrelse har pekat ut sju strategiska områden som är viktiga att arbeta med de kommande åren:

- informationsspridning/nätverk
- informationsstandarder
- processer/organisation
- juridik/upphandling
- forskning och utveckling
- utbildning
- omvärld

Verksamhetsplanerna beskriver de aktiviteter BIM Alliance ska arbeta med och vilka strategiska utmaningar som finns.

Ladda ner BIM Alliance verksamhetsplan 2016

Styrelse, kansli och programledning

Styrelsen, kansliet och programledningen presenteras på sidan "Organisation".

Läs mer om organisation

Medlemmar

BIM Alliance har cirka 170 medlemmar bestående av olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt programvaruleverantörer och –utvecklare.

Se alla våra medlemmar

Medlemskap

Vill du stödja och bidra till BIM-utvecklingen? Som medlem i BIM Alliance kan din organisation:

• dela erfarenheter och lära sig från goda tillämpningar
• bidra till BIM Alliance arbete med att sprida information om BIM
• ta del av BIM Alliance standarder och verktyg och få viss support
• delta i konferenser och seminarier
• aktivt arbeta med utveckling i projekt eller inom ramen för nätverksgrupperna

Läs mer om medlemskap i BIM Alliance

 
Medlemmar

Medlemmar

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance:

Medlemmararrow