Övriga sommarveckor är kansliet delvis bemannat varför du lättast når oss per mejl via info@bimalliance.se.

Trevlig sommar!

Uppdaterad den