Tekniskt råd

BIM Alliance nybildade grupp Tekniskt råd ska försöka samordna och sprida kunskap om alla utvecklings- och standardiseringsinsatser som görs i branschen.

Tekniskt råd ska samordna och sprida kunskap om alla utvecklings- och standardiseringsinsatser som görs i branschen. Det ska bli begripligare och enklare att tillämpa öppen BIM i projekt och förvaltning.

Rådet kommer bidra med att ta fram användbara råd och riktlinjer för hur man kan arbeta smart med BIM, så att alla slipper bygga sin kunskap själva och uppfinna hjulet gång på gång. Rådet kommer också att samverka med BIM Alliance intressentgrupper och stötta dem i deras arbete för att implementera BIM. Tekniskt råd ska även följa BIM-standardiseringen internationellt.

Läs vad gruppledare Kurt Löwnertz säger om tekniskt råd