buildingSMART international

buildingSMART är ett öppet och neutralt internationellt samarbete rörande utveckling och användning av öppna standarder för BIM.

buildingSMART är i Sverige förankrat i BIM Alliance Sweden utgående från en vision om att:

 • buildingSMART-metodik kan implementeras och förankras i Sverige
 • BIM Alliance Sweden – där det är relevant – arbetar på en internationell plattform
 • Bevaka, påverka och driva på SMART-utvecklingen och öka tillämpningen av buildingSMART-standarderna i Sverige
 • Informera och utbilda bygg-, anläggnings- och förvaltningssektorerna

Sverige deltar i det internationella buildingSMART-samarbetet genom buildingSMART Nordic och gruppen buildingSMART utveckling.

Läs om syfte och aktiviteter:

Gruppen buildingSMART utveckling

buildingSMART Nordic

buildingSMART International

  buildingSMART-standarderna beskrivs som fristående verktyg:

  • Format - Industry Foundation Classes (IFC)
  • Begrepp – BuildingSMART Data Dictionary (bSDD)
  • Informationsleveranser - Information Delivery Manual (IDM)

  Läs mer om buildingSMART-standarderna

  • Objektbibliotek
  • BIM-viewers och gratis BIM-program

  Läs mer om buildingSMART-relaterade verktyg