Standardisering

De standarder som finns behöver kontinuerligt utvecklas och anpassas. Inom BIM Alliance arbetar vi med utveckling av de standarder som föreningen ställer sig bakom och som beskrivs nedan. Men vi är också angelägna om att följa, påverka och bidra till annan standardisering som görs inom området.

Vill du medverka till att utveckla standardiseringen? Kontakta BIM Alliance tekniska råd.

Läs om BIM Alliance tekniska råd