Välbesökt på BIM Alliance gemensamma intressentgruppsmöte

161020. Under eftermiddagen den 20 oktober tog vi nästa steg mot det obrutna informationsflödet och anordnade ett gemensamt möte för BIM Alliance samtliga intressentgrupper. Initiativet var mycket uppskattat och samlade omkring 110 deltagare på Norra Latin i Stockholm.

BIM Alliance intressentgrupper fungerar som forum för att utbyta erfarenheter och identifiera hur vi genom arbete med BIM kan vidareutveckla branschen.  

Under mötet, som var öppet för alla medlemmar i BIM Alliance, fick vi förutom erfarenhetsutbyte möjlighet att samlas kring ett antal fokusområden. Vi fick också information om aktuella strategiska projekt i Smart Built Environment och implementering av CoClass – det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. Mycket uppskattat var också föredraget om utbyggnaden av Oslo flygplats, som tagit steget in i BIM nivå 3.

Efter föredrag och fika följde diskussioner i grupper kring gemensamma områden och former för samarbete. Frågorna gick på tvärs över flera av intressentgruppernas områden och i diskussionerna blandades medlemmar från de olika grupperna med övriga deltagare från BIM Alliance medlemsföretag. Alla verkade överens om att det var ett vinnande koncept. Efter en intensiv eftermiddag avslutade vi med trevligt mingel i de vackra lokalerna.

De överväldigande positiva reaktionerna på mötet gör att vi på BIM Alliance kansli redan planerar för en uppföljning hösten 2017!

 

Fullsatt

Fullsatt i Musiksalen på Norra Latin.

 

Sara Beltrami

Sara Beltrami från BIM Alliance intressentgrupp Bygg och installation.

 

Oslo flygplats

Ole Kristian Kvarsvik höll ett uppskattat föredrag om Oslo flygplats, som nått BIM nivå 3.

 

Fika

Fika i de vackra lokalerna!

 

Lars och Johan

Dagens moderator Lars Lidén, från BIM Alliance intressentgrupp Förvaltning, pratar med Johan Asplund, som leder intressentgruppen Anläggning.

 

Diskussioner 
Återsamling efter gruppdiskussionerna till gemensam avslutning och summering.

 

I samband med mötet passade vi på att ställa frågor till några av deltagarna.

Läs våra intervjuer.
 

Läs mer om BIM Alliance intressentgrupper.