BIM Akademin – en plats för samverkan i utbildningsfrågor

160915. Den 15 september gick startskottet för BIM Akademin, som är ett nytt forum inom BIM Alliance. Gruppen vänder sig till alla som driver utbildning om BIM på eftergymnasial nivå och ska samordna frågor kring kunskapsnivåer för olika kategorier, förhållningssätt till BIM, litteratur och föreläsarkompetenser.

Gruppen träffades redan 2015 och diskuterade behov och arbetsformer men började arbeta konkret med frågorna nu, när ett 20-tal representanter från landets lärosäten hade samlats. Först på agendan ligger att hitta en gemensam basnivå för vad alla i sektorn behöver kunna om BIM.

Efter introduktion, där syfte och bakgrund till nätverket BIM Akademin presenterades, följde genomgång av branschens roller och begrepp. Deltagarna fick därefter jobba i grupper och diskutera kring kursmoment, roller och samverkan. Resultaten från mötets workshop har sammanställts, ta gärna del av dokumentation från BIM Akademins möte.

BIM Akademin leds av Gustav Jansson vid Luleå tekniska universitet. Vi passade på att intervjua Gustav i samband med BIM Akademins första möte.
Läs vår intervju med Gustav Jansson.

 

Vill du veta mer om BIM Akademin, kontakta Gustav Jansson