BIP – nyheter och erfarenheter

160316. Ett seminarium om BIP - ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter - genomfördes den 16 mars på Skanska i Stockholm. Drygt 40 personer deltog och fick bland annat höra mer om applikationen BIP QTO, BIP Quantity Take Off.

BIP underlättar kommunikationen

BIP, Building Information Properties, är ett system för egenskaper och beteckningar för objekt i byggnader. Med hjälp av BIP kan byggare, installatörer, arkitekter, andra projektörer och fastighetsägare använda samma beteckningar och egenskaper. Kommunikationen i projekten underlättas betydligt. Om alla kan använda samma beteckningar och egenskapsbeskrivningar i alla led blir resultatet spårbarhet, färre fel och ett effektivare arbetssätt.

Nyhet presenterades på seminariet

Innehållet i BIP har nu kompletterats med en applikation kallad BIP QTO, Quantity Take Off, som presenterades på seminariet. Den nya applikationen använder IFC-filer för mängdavtagning. BIP QTO underlättar kvalitetssäkring och mängdavtagning för projekt där man använder BIP.

På www.bipkoder.se finns mer information om BIP och BIP QTO.
 

Presentationer
 


Projektet där BIP arbetades fram initierades av BIM Alliance och är till stor del finansierat av SBUF. BIP har sedan utvecklats i samverkan mellan företag och organisationer som bidragit med arbete och värdefulla kunskaper. BIP är fritt tillgängligt i syfte att öka samarbetet i branschen.