Framgångsrik projektledning med BIM

160224. På BIM Alliance och Samhällsbygganras seminarium den 24 februari gav talarna inspiration och stöd i hur projektledare kan arbeta för att åstadkomma verklig nytta med BIM. Ett 50-tal personer hade samlats för att lära sig mer om projektledarens roll i BIM-arbetet.

Digitaliseringen pågår för fullt i bygg- och fastighetssektorn och projektledarens roll och behov av kunskaper påverkas. Projektledaren kan påverka och driva implementeringen av BIM i projekten och har alltså en nyckelroll.

Program och presentationer finns att ladda ned till höger.

Ladda ner och läs referat från seminariet

BIM Alliance har tagit fram ett förslag på hur projektledarens och projekteringsledarens arbete bör kompletteras avseende digitalt arbetssätt och BIM.

Ladda ner och läs mer om förslaget
 

Framgångsrik projektledning med BIM