SKL-konferens om BIM

151203. BIM Alliance och Sveriges Kommuner och Landsting bjöd den 3 december in för att berätta mer om intressanta initiativ med koppling till BIM som är på gång i Sverige.

Presentationerna hittar du i menyn till höger. 
Webbsändningen hittar du längre ned på sidan.

Per Mosseby

 Per Mosseby från SKL.

Under dagen presenterades BIM ur olika perspektiv, både fastighetsägarens och byggherrens med intressanta inblickar i frågor hur BIM implementeras i olika verksamheter.  Lars Lidén från Meta som även är ordförande i BIM Alliance förvaltningsgrupp berättade om BIM-samarbetet mellan fem statliga fastighetsägare och hur det förändrar och effektiviserar arbetet med fastigheter. Per Erlandsson, Astacus (tidigare Regionservice Skåne) berättade om arbetet med BIM med intressanta exempel på Malmö stads BIM-hantering. Martin Lantto från Sisab presenterade förvaltningens arbete med att redan från förfrågan och fram till leverans ta med BIM. Ingemar Bogestad från Lokalförvaltningen Göteborg berättade om BIM utifrån att hantera kraftigt ökade volymer i fastighetsbeståndet under kommande år och hur ett BIM light utvecklats.

Webbsändning

Arbetet inom Stockholms läns landstings trafikförvaltning med att knyta samman BIM och klassifikationssystemet BSAB presenterades av Johan von Schantz. IQ Samhällsbyggnads nya tolvåriga strategiska innovationsprogram Smart Built Environment presenterades av Olle Samuelson.

Digitaliseringens stora potential och påverkan visades. Per Holm från SABO visade hur gemensamma gränssnitt, Fast API, möjliggör kommunikation mellan olika informationssystem vilket i sin tur innebar oanade möjligheter att utveckla produkter (appar) och tjänster i bostadshus. Per Mosseby från SKL gav en presentation kring hur öppen och tillgänglig information förändrar förutsättningarna i samhället och hur SKL arbetar med frågorna. SKL:s Felix Krause presenterade utvecklingsprojektet ”BIM – från plan till förvaltning” som precis har startat och ska tjäna som vägledning för kommuner och landsting i användandet av BIM och möjligheterna det medför. Det handlar bland annat om att presentera BIM för ett brett spektrum – från minsta kommun till det största landstinget.

 

Dagen modererades av Mårten Lindström.

 Olle Samuelson

 Olle Samuelson.

Deltagare SKL