Konferens om UAS – obemannade farkoster

151126. Över 80 deltagare samsades om utrymmet på Bygget Fest & Konferens i Stockholm då ULI Geoforum och BIM Alliance den 26 november arrangerade UAS 2015 – obemannade farkoster för effektiv datainsamling. Konferensen genomfördes tillsammans med den nybildade föreningen UAS Sweden och Bentley Systems.

Drönarutställning

En drönare på utställningen där leverantörer visade upp teknik och mjukvara.

Drönarutställning

Användningen av UAS ökar explosionsartat. Så kallade "drönare" används för att på ett snabbt och smidigt sätt samla in och visualisera data inom till exempel planering och byggande.

Under konferensen fick deltagarna bland annat höra företag och organisationer berätta om sina erfarenheter av att använda UAS. Deltagarna fick också höra mer om lagar och regler och veta mer om hur och varför Kristianstads kommun, Ängelholms kommun och Göteborgs stad använder sig av UAS.

På konferensen fanns också en utställning där leverantörer visade upp teknik och mjukvara. Utställare var Leica Geosystems, Metria, Trimtec, Scior Geomanagement, UAS Sweden och Bentley Systems.

Presentationer finns att ladda ner till höger.

Program

Dag och tid: 26 november, kl 9.30-16.35
Plats: Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Välkommen och inledning

Talare: Susanne Nellemann Ek, kanslichef och vd, ULI Geoforum & Olle Samuelson, vd, BIM Alliance samt Johan Lindqvist, UAS Sweden

Moderator under dagen är Mårten Lindström, BIM Alliance.

Susanne Nellemann Ek (ULI Geoforum), Olle Samuelson (BIM Alliance) och Johan Lindqvist (UAS Sweden) hälsar välkomna!

Susanne Nellemann Ek hälsar välkommen.

 
Stockholms Handelskammares rapport Släpp fram drönarna

Talare: Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare

Drönare kommer i framtiden att användas för många civila och kommersiella ändamål. Bara marknaden för flygfotografering är värd en miljard dollar globalt. Tekniken utvecklas nu snabbt och i princip är det i dag bara lagar och regler som hindrar framväxten av nya drönartjänster.

Uppenbara användningsområden är inspektioner och transporter, men det lär komma tillämpningar som vi i dag inte kan förutse. Sverige har varit tidigt ute, men nu hotar de tidigare förutseende reglerna att hindra framgångsrika drönartjänster.

Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare

Fredrik Sand om rapporten Släpp fram drönarna.

 
Drönare och kameraövervakningslagen

Talare: Martin Hemberg, jurist, Datainspektionen

Föredraget redogör för grunddragen i kameraövervakningslagen samt hur lagen får tillämplighet på användningen av kameraförsedda drönare. Kan kameran anses vara en övervakningskamera i lagens mening?

Vidare belyses de processer som Datainspektionen driver angående drönare. Här kan nämnas att länsstyrelserna och förvaltningsrätterna hittills har tolkat kameraövervakningslagen på olika sätt. Datainspektionens syn på drönare redovisas, med de möjligheter och risker som användningen av dessa innebär.

Martin Hemberg, jurist, Datainspektionen

Martin Hemberg berättar om kameraövervakningslagen.

 
Tillstånds- och flygregler för drönare i Sverige

Talare: Rémi Vesvre, ledningsstrateg, Transportstyrelsen

Klargörande av vilka regler som gäller för att flyga drönare på ett säkert och laglig sätt i Sverige: När behöver man tillstånd av olika myndigheter? Vilka begränsningar finns för flygning i svenskt luftrum? Transportstyrelsen sammanfattar också innehållet av EASAs förslag för en gemensam reglering av RPAS i EU samt Sveriges ståndpunkt ur myndighetsperspektiv.

Nya områden för 3D-rekonstruktion

Talare: Ludvig Emgård, grundare och Katarina Nylander, affärsutvecklare, Spotscale

Föredraget berättar hur 3D-rekonstruktion av urbana miljöer kan användas i olika branscher, bland annat inom spel och film och hur den nya metoden (reality capture) börjar ta över manuell modellering.

UAS i Kristianstads kommun

Talare: Per Arvidsson, avdelningschef GI-avdelningen och Jan-Olof Pettersson, mätsamordnare, Kristianstads kommun

Kristianstads kommun har gjort valet att köpa in en egen UAS. Här berättar vi om bakgrunden till beslutet och om vad som krävs gällande kompetens, tid och pengar när man sköter sin egen UAS-utrustning. Vi tar också upp användningsområden och kommande projekt.

Mätning av sandförflyttningar i Skåne

Talare: Stina Andersson, kart- och mätchef Ängelholms kommun och Anders Huhta, Metria

Tidigt i våras kunde vi läsa hur stormar påskyndar erosionen av de skånska stränderna. I Ängelholms kommun anlitades Metria för att med hjälp av UAS kartlägga hur mycket sand som egentligen flyttat sig, och vart den tog vägen.

Användning av UAS i Göteborgs Stad

Talare: Emma Kjernald, mät- och kartchef Göteborgs Stad

Göteborg Stad har genomfört en drönarflygning över ett svartbygge. Det som efterfrågats är nyproducerat ortofoto som kan jämföras med äldre ortofoto för att kunna se skillnaderna under hela byggets tid. Det ska även göras en analys för att se förändringarna i landmassor.

Är data från en multirotor tillräckligt bra för detaljprojektering?

Talare: Cedric Pieterse, UAS-konsult och Tomas Svensson, områdesansvarig Teknik & Innovation, Geosigma

Punktvisa kontroller har rutinmässigt genomförts i uppdrag och har visat på att terrängmodeller framtagna med hjälp av multirotor i kombination med fotogrammetri håller hög kvalitet. För att verifiera detta har Geosigma tillsammans med Leica utfört en jämförande studie där inmätning av ett 2 hektar stort område genomfördes med terrester laserskanner samt rutinmässig inskanning med en multirotor. Utifrån data insamlad med multirotor skapades med hjälp av fotogrammetrisk mjukvara ett punktmoln. Data från multirotor och laserskanning jämfördes sedan mot varandra för att kontrollera överensstämmelsen.

Fråga från publiken

Fråga från publiken.

 
UAS inom jordbruk

Talare: Mats Söderström, Researcher/GIS-support SLU och Igor Tihonov, GIS-utvecklare, egenkonsult

Jordbruk är ett av de områden där användning av drönare har vuxit mest under senare åren. Genom att använda UAS kan man få bättre insikt i grödornas hälsa och vidta åtgärder i god tid som i slutändan kan ge större och bättre skörd. Vi kommer att berätta om drönare, kameror och sensorer som används inom jordbruket, vilka verktyg man har använt för att bearbeta insamlade data och vilka slutsatser man har kommit fram till. Samt något om potential och flaskhalsar.

UAS i praktiken – från projektering till relationsunderlag

Talare: Fredrik Landqvist, Scior Geomanagement AB

Från fyra olika typer av uppdrag visar SCIOR Geomanagement några exempel på användningsområden av UAS-tekniken. Vi kommer att titta  på tillämpningar från produktionsarbeten, inventering av täkter, sättningskontroller av deponier och projekteringsunderlag för vägar.

Innovativa UAS-tillämpningar för nya modellbaserade processer i byggbranschen

Talare: Johan Stribeck, avdelningschef VDC/visualisering, Tikab

Ett potpurri av innovativa tillämpningar med UAS-teknik i byggbranschen. Här får du höra om modellbaserad inspektion, effektiv visualisering på nya sätt och processer för att samla in data på hög höjd för att 3D-printa ersättningsdelar av skadade komponenter.

Läs mer om dagen på ULI Geoforums webbplats

Läs vad några av deltagarna tyckte om dagen på ULI Geoforums webbplats