BIM Alliance besöker Umeå

151020. Nära 70 personer fanns på plats när BIM Alliance besökte Umeå den 20 oktober. Under konferensen presenterades flera intressanta BIM-initiativ från Umeå med omnejd. Det var roligt att se hur djupt förankrat BIM är och hur planerna för framtiden ser ut.

Balticgruppen visade exempel på hur BIM knyts an till företagets affärsstrategi och verksamhetsmålen, och NCC visade hur det praktiska arbetet med BIM har kommit igång för planering av säkerhet och montage. Consultec visade vikten av BSAB 2.0 och möjligheten att nyttja IFC-version 4 för att spara kostnads- och tidsinformation i IFC-modeller. Exempel från Luleå Tekniska Universitet och Trafikverket visade vikten av att nyttja modeller i tidiga skeden för samråd och samordning ovan och under marken, inklusive visualisering av malmkroppar i Gällivare.

Studenter från Umeå presenterade ett projektarbete där de engagerade publiken med en live-enkät med frågor om definition och värde av BIM där publiken skickade in svaren via telefon. Det var mycket uppskattat!

Viktor Davidov till höger från NCC svarar på frågor från publiken. Dagens moderator var Rogier Jongeling.

Mingel och diskussioner bland deltagarna på kaffepausen.

Konferensen anordnades av BIM Alliance i samarbete med Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Svenska Teknik&Designföretagen, Byggherrarna, Energi- och Miljötekniska Föreningen och Sveriges Byggindustrier.

Ladda ner programmet