BIM i utbildningen

150918. Den 18 september anordnade BIM Alliance en uppskattad konferensdag för yrkeshögskolor, högskolor och universitet om gemensamma frågor och samverkan kring utbildningsnivåer, material och föreläsningar.

BIM Alliance vill arbeta för ett långsiktigt utbyte mellan lärosäten i BIM-frågor och konferensdagen blev förhoppningsvis starten för ett sådant arbete. Delgarna kom från yrkeshögskolor, högskolor och universitet och hade många gemensamma frågor att diskutera. Frågor som lyftes under dagen var bland annat:

  • Vilka baskompetenser inom BIM bör finnas för ingenjörs- och
    arkitektstudenter?
  • Hur implementeras BIM-kompetenser i befintliga kurser
    och utbildningsprogram?
  • Finns det möjligheter för samverkan kring utbildningsmaterial och
    föreläsare mellan lärosätena?
  • Hur uppfyller vi näringslivets kompetensbehov?

BIM i utbildningenEfter att Olle Samuelson från BIM Alliance hälsat alla välkomna tog Arto Kiviniemi från University of Liverpool vid (se bilden). Under Artos presentation startade en bra dialog med deltagarna om vilka som är de gemensamma utmaningarna för Sverige och Storbritannien och för branschen.

Lars Lidén från "BIM i staten" och BIM Alliance förvaltningsgrupp beskrev därefter det stora behovet av utbildad personal och efterfrågan på BIM-kompetens inom stat och näringsliv. Lärosätena har ett viktigt ansvar för att vi ska nå en högre nivå av BIM-användning. Trafikverket utbildar 600 personer i BIM och Charlott Andersson från Trafikverket beskrev beställarens BIM-krav och satsningen på internutbildning.

Niclas Andersson från Lunds Tekniska Högskola beskrev med hjälp av statistik BIM-undervisningen på högskolor och universitet. Henrik Linderoth från Högskolan i Jönköping berättade om vilka kompetenser studenterna behöver kopplat till vilka kompetenser som branschen vill ha. Rogier Jongeling från Plan B och BIM Alliance beskrev BIM-trappan och gav exempel på projekt och företag som nu börjar arbeta på nivå 3, en högre nivå av BIM-användande.

Diskussionerna under dagen var givande och det blev tydligt att lärosätena har ett behov av att samverka och dela erfarenheter med varandra. Förhoppningsvis blev konferensdagen starten på ett långsiktigt utbyte mellan deltagarna i BIM-frågor.

Kontakta Olle Samuelson om du vill ha mer information om BIM i utbildningen: olle.samuelson@bimalliance.se

BIM i utbildningen