BIM och digitaliseringen

150423. Den 23 april höll BIM Alliance årsstämma. Efter stämman arrangeras ett fullsatt och lyckat seminarium om ”BIM och digitaliseringen”.

Digitaliseringen av samhället innebär stora förändringar – inte minst i samhällsbyggnadssektorn. BIM är en viktig del av digitaliseringen och har bidragit till stora förändringar i sektorn – men mycket arbete återstår. På seminariet ”BIM och digitaliseringen” kikade vi på hur vi kan komma vidare. Hur har motsvarande förändring skett i andra sektorer? Vilka möjligheter finns i skärningspunkten mellan BIM och annan utveckling inom digitaliseringen? Kommer det nya aktörer som erbjuder annan kompetens och andra lösningar?

BIM Alliance årsstämma 2015

Talare

Under seminariet fick vi höra:

  • Olle Samuelson, vd på BIM Alliance, berätta om det nya strategiska innovationsprogrammet "Smart Built Environment" som i ett första skede innebär 200 Mkr till digitaliseirng inom samhällsbyggandet. Bakom satsningen står nära 40 företag och organisationer i sektorn. Målen med programmet är minskad miljöpåverkan, kortare ledtider, minskade kostnader och ny affärslogik.
  • Professor Christer Norström från SICS berättade om hur Internet of Things (IoT) påverkar samhället. Christer gav flera intressanta exempel på vad som händer i samhället nu med avseende på digitalisering och visade på vad man måste man göra och bör tänka på vid införande av IOT.
  • Tahir Sharif från Hexagon delade med sig om sina erfarenheter av att jobba med BIM på internationell nivå och som "BIM Director" på Hexagon - som erbjuder lösningar för BIM på fältet. Det gäller att man inte glömmer bort BIM-arbetet ute på byggarbetsplatserna där det finns en traditionen av att fokusa på tjänstemän och kontorsarbete när det gäller införandet av BIM.
  • Steven Rowland från White pratade bland annat om att BIM ska användas för att stödja och effektivisera projekt från idé via produktion till hela livscykeln. Det sker där BIM kombineras med IoT både i ett vertikalt informationsflöde (med fokus på näringslivets aktörer, deras nyttor och säkra data) och i ett horisontellt informationsflöde (med fokus på öppen data och offentliga nyttor).
  • Anna Liljedahl från Technia gav många i publiken en ny synvinkel på branschen och BIM när hon talade om sina erfarenheter från modebranschen. I modebranschen gäller det bland annat att vara snabb, ha rätt varor på rätt plats i tid och kunna blicka framåt. Gemensam information, bra överblick, tydliga processer och enkel kommunikation är väsentligt.

Program och presentationer hittar du till höger.

Bilder från seminariet

BIM Alliance årsstämma 2015

BIM Alliance årsstämma 2015

BIM Alliance årsstämma 2015

BIM Alliance årsstämma 2015

 BIM Alliance årsstämma 2015

BIM Alliance årsstämma 2015

BIM Alliance årsstämma 2015

Bilder från seminarium och mingel