Fullsatt på BIM för Byggmaterialindustrin

150325. Under konferensen "BIM för byggmaterialindustrin" fick deltagarna inblick i de möjligheter som nya verktyg och processer ger byggmaterialindustrin.

- Idag har vi visat på fördelarna med BIM men också diskuterat olika svårigheter. Det är viktigt att vi säkerställer att materialindustrins kompetens och värden beaktas hela vägen fram. Det handlar också om att materialindustrin och distributörerna själva måste engagera sig för att bidra till effektiviseringen och uppnå egen nytta i sammanhanget, kommenterade moderator Mårten Lindstöm konferensen.

Konferensen arrangerades av Byggmaterialindustrierna, Bygg- och Järnhandlarna, BIM Alliance och BEAst.

Bilder från konferensen

BIM för byggmaterialindustrin

BIM för byggmaterialindustrin

Det var många som ville veta mer om BIM för Byggmaterialindustrin.

BIM för byggmaterialindustrin

BIM för byggmaterialindustrin

Det var god stämning och många diskussioner redan innan konferensen drog igång.