Bättre och effektivare installationer med BIM?

150202. Energi- och Miljötekniska Föreningen i Stockholm bjöd på lunchträff och föredrag om effektivare projektering, installation och drift med bättre användning av dagens och morgondagens programvaror. Installatörer och projektörer berättade om sina erfarenheter genom branschgemensamma utvecklingsprojekt.