BIM Alliance landet runt - Jönköping

141113. Drygt 70 personer samlades på Tekniska Högskolan i Jönköping när BIM Alliance arrangerade en konferens torsdagen den 13 november. Det blev en givande dag där deltagarna fick ta del av olika perspektiv på BIM från en samling aktörer från olika delar av sektorn. Publiken innehöll en bra blandning av studenter och branschfolk och talarna representerades av såväl näringsliv som högskola.

BIM Alliance landet runt

Allt fler byggherrar ställer nu krav på BIM – byggnadsinformationsmodellering – vilket får konsekvenser för alla deltagare i samhällsbyggandet. Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner. Men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig – oavsett om man jobbar med hus, installation eller anläggning.

Många av BIM Alliance medlemmar är sprida över Sverige. Under 2014 åker BIM Alliance landet runt för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar. Temat är beställarkrav och BIM.

BIM Alliance i Jönköping

Drygt 70 personer samlades på Tekniska Högskolan i Jönköping när BIM Alliance arrangerade en konferens torsdagen den 13 november. Det blev en givande dag där deltagarna fick ta del av olika perspektiv på BIM från en samling aktörer från olika delar av sektorn. Publiken innehöll en bra blandning av studenter och branschfolk och talarna representerades av såväl näringsliv som högskola.

Konferensen genomfördes i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping.

Ladda ner program Jönköping