BIM Alliance landet runt - Gävle

140924. Dagen i Gävle blev mycket givande där deltagarna fick höra om olika perspektiv på BIM och GIS, från en i stort sett komplett samling av aktörer. Det fanns representation från kommunen, byggherrar, konsulter, entreprenörer, materialleverantörer, liksom högskolan med både utbildnings- och forskningsperspektiv. Det blev också tydligt att Gävleområdet utgör ett internationellt sett starkt kunskapscenter inom geografisk positionering och att intresset för BIM därför nu också växer snabbt.

BIM Alliance landet runt

Allt fler byggherrar ställer nu krav på BIM – byggnadsinformationsmodellering – vilket får konsekvenser för alla deltagare i samhällsbyggandet. Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner. Men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig – oavsett om man jobbar med hus, installation eller anläggning.

Många av BIM Alliance medlemmar är sprida över Sverige. Under 2014 åker BIM Alliance landet runt för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar. Temat är beställarkrav och BIM.

BIM Alliance i Gävle

Dagen i Gävle blev mycket givande där deltagarna fick höra om olika perspektiv på BIM och GIS, från en i stort sett komplett samling av aktörer. Det fanns representation från kommunen, byggherrar, konsulter, entreprenörer, materialleverantörer, liksom högskolan med både utbildnings- och forskningsperspektiv. Det blev också tydligt att Gävleområdet utgör ett internationellt sett starkt kunskapscenter inom geografisk positionering och att intresset för BIM därför nu också växer snabbt.

Konferensen i Gävle genomfördes i samarbete med klustret Future Position X och betonade därför frågor kring planprocesser och kombination av BIM och GIS.

Ladda ner program Gävle

Läs mer om konferensen på Future Position X's webbplats

 


 


Foto: Emelie Hildebrand, Future Position X