BIM Alliance landet runt - Falun

140402. Flera kommuner visade intresse för BIM-frågorna när BIM Alliance besökte Falun. Falu kommun har till exempel en väldigt aktiv strategi rörande BIM för upphandling, genomförande och förvaltning. Kommunen har därför investerat i en egen skanner för att kunna skanna in och modellera det befintliga beståndet. Lokala byggherrar, fastighetsägare entreprenörer och konsulter bidrog till en intressant och lärorik dag om beställarkrav och BIM i Dalarna.

BIM Alliance landet runt

Allt fler byggherrar ställer nu krav på BIM – byggnadsinformationsmodellering – vilket får konsekvenser för alla deltagare i samhällsbyggandet. Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner. Men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig – oavsett om man jobbar med hus, installation eller anläggning.

Många av BIM Alliance medlemmar är sprida över Sverige. Under 2014 åker BIM Alliance landet runt för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar. Temat är beställarkrav och BIM.

BIM Alliance i Falun

Flera kommuner visade intresse för BIM-frågorna när BIM Alliance besökte Falun. Falu kommun har till exempel en väldigt aktiv strategi rörande BIM för upphandling, genomförande och förvaltning. Kommunen har därför investerat i en egen skanner för att kunna skanna in och modellera det befintliga beståndet. Lokala byggherrar, fastighetsägare entreprenörer och konsulter bidrog till en intressant och lärorik dag om beställarkrav och BIM i Dalarna.

Ladda ner program - Falun