BIM Alliance landet runt - Malmö

140318. När BIM Alliance var på plats i Malmö bjöd de lokala föredragshållarna på intressanta BIM-exempel från regionen. Cirka 90 deltagare fick bland annat lyssna till entreprenörens och vvs-konsultens syn på BIM-krav och hur BIM har fungerat i lokala projekt. Stämningen under dagen var väldigt positiv och deltagarnas frågor besvarades på ett pedagogiskt sätt av föreläsarna.

BIM Alliance landet runt

Allt fler byggherrar ställer nu krav på BIM – byggnadsinformationsmodellering – vilket får konsekvenser för alla deltagare i samhällsbyggandet. Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner. Men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig – oavsett om man jobbar med hus, installation eller anläggning.

Under våren 2014 åker BIM Alliance landet runt för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar.

BIM är en lika aktuell fråga i hela landet och många av BIM Alliance medlemmar är sprida över Sverige. Under våren 2014 kommer vi att genomföra ett antal lokala konferenser där vi lyfter fram lokala frågeställningar och initiativ. Temat är beställarkrav och BIM.

BIM Alliance i Malmö

När BIM Alliance var på plats i Malmö bjöd de lokala föredragshållarna på intressanta BIM-exempel från regionen. Cirka 90 deltagare fick bland annat lyssna till entreprenörens och vvs-konsultens syn på BIM-krav och hur BIM har fungerat i lokala projekt. Stämningen under dagen var väldigt positiv och deltagarnas frågor besvarades på ett pedagogiskt sätt av föreläsarna.

Ladda ner program - Malmö