BIM Alliance landet runt - Göteborg

140218. Intresset var stort när BIM Alliance besökte Göteborg - runt 150 personer deltog i seminariedagen. Deltagarna enades om att det gäller att ställa krav på BIM-leveranser men inte på arbetssätten kring BIM, där måste leverantörerna själva hitta nya sätt att samarbeta och utveckla arbetsformerna. Ansvaret är gemensamt.

BIM Alliance landet runt

Allt fler byggherrar ställer nu krav på BIM – byggnadsinformationsmodellering – vilket får konsekvenser för alla deltagare i samhällsbyggandet. Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner. Men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig – oavsett om man jobbar med hus, installation eller anläggning.

Under våren 2014 åker BIM Alliance landet runt för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar.

BIM är en lika aktuell fråga i hela landet och många av BIM Alliance medlemmar är sprida över Sverige. Under våren 2014 kommer vi att genomföra ett antal lokala konferenser där vi lyfter fram lokala frågeställningar och initiativ. Temat är beställarkrav och BIM.

BIM Alliance i Göteborg

Den 18 februari besökte BIM Alliance Göteborg i samarrangemang med  Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) på Chalmers. Intresset var stort och runt 150 personer deltog i seminariedagen. Deltagarna enades om att det gäller att ställa krav på BIM-leveranser men inte på arbetssätten kring BIM, där måste leverantörerna själva hitta nya sätt att samarbeta och utveckla arbetsformerna. Ansvaret är gemensamt.

Seminariet anordnades i samarbete mer VVS-företagen, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik&Designföretagen (STD), Energi- och Miljötekniska Föreningen, Fastighetsägarna Sverige, Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Ladda ner program - Göteborg

Bilder från dagen

Mingelbilder Göteborg