BIM Alliance landet runt - Luleå

140204. Runt 80 personer deltog och bidrog till öppna och bra diskussioner när BIM Alliance var på plats i Luleå. Företagen och organisationerna i Luleå-området visade på BIM-mognad och lokala exempel synliggjorde att det händer mycket på området.

BIM Alliance landet runt

Allt fler byggherrar ställer nu krav på BIM – byggnadsinformationsmodellering – vilket får konsekvenser för alla deltagare i samhällsbyggandet. Många förknippar BIM med stora projekt i storstadsregioner. Men kraven på BIM är en lika aktuell fråga oavsett var i landet man befinner sig – oavsett om man jobbar med hus, installation eller anläggning.

Under våren 2014 åker BIM Alliance landet runt för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar.

BIM är en lika aktuell fråga i hela landet och många av BIM Alliance medlemmar är sprida över Sverige. Under de lokala konferenserna lyfter vi fram lokala frågeställningar och initiativ på temat beställarkrav och BIM.

Landet runt i Luleå

Den 4 februari 2014 besökte BIM Alliance Luleå i samarrangemang med bland annat Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Sveriges Byggindustrier.

Runt 80 personer deltog och bidrog till öppna och bra diskussioner kring frågeställningarna - både på en lokal och mer övergripande nivå. Företagen och organisationerna i Luleå-området visade på BIM-mognad och lokala exempel synliggjorde att det händer mycket på området.

Förutom representatner från BIM Alliance fick deltagarna lyssna till presentationer från Trafikverket, WSP, Luleå Tekniska Univeristet, Skellefteå Kommun, HSB i Luleå, Fortifikationsverket och Atcon.

Ladda ner hela programmet för Luleå