BIM Standardiseringsbehov

130923. Över 50 personer deltog aktivt i planeringsarbete för de föreslagna standardiseringsinsatserna. Trots ämnets komplexitet var engagemanget högt under mötet och alla verkade rörande överens om att arbetet är viktigt och måste genomföras.

I grupparbeten mellan deltagarna prioriterades de olika föreslagna projekten och de största nyttorna identifierades. Fortsättningen planeras nu under hösten så att arbetet kan komma igång.

Presentationerna från seminariet:

Strategiska innovationsmodeller
Olle Samuelson, OpenBIM

Vad behöver göras och varför? - rapportens resultat
Anders Ekholm, LTH

Vad sker i omvärlden? - internationellt perspektiv
Väino Tarandi, KTH

Vad sker i omvärlden? - SIS arbete i Sverige och i nordiskt samarbete
Fredrik Fehn, SIS