Dokumentation från genomförda seminarier

Här hittar du presentationer av och från de seminarier och konferenser som BIM Alliance anordnar.

  • 161124. Den 24 november höll BIM Alliance en heldag om öppna standarder. Det finns ett stort behov av information inom området och arrangemanget var också mycket välbesökt, både av branschen och av studenter.

  • 161020. Under eftermiddagen den 20 oktober tog vi nästa steg mot det obrutna informationsflödet och anordnade ett gemensamt möte för BIM Alliance samtliga intressentgrupper. Initiativet var mycket uppskattat och samlade omkring 110 deltagare på Norra Latin i Stockholm.

  • 160915. Den 15 september gick startskottet för BIM Akademin, som är ett nytt forum inom BIM Alliance. Gruppen vänder sig till alla som driver utbildning om BIM på eftergymnasial nivå och ska samordna frågor kring kunskapsnivåer för olika kategorier, förhållningssätt till BIM, litteratur och föreläsarkompetenser.

  • 160429. Under seminariet BIM och juridiken möttes ett drygt 40-tal medlemmar från hela sektorn för att behandla frågor kring affärs- och avtals-relaterade frågor vid BIM-arbete. BIM Alliance anordnade seminariet på Hotel Hilton på Södermalm.

  • 160412. Under konferensen Digitaliseringen och BIM möttes över 200 deltagare på nybyggda Scandic Continental för att lyssna till bland andra bostads-, statsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, digitaliserings- och framtidsekonom Anna Felländer och Magnus Forsberg, affärsutvecklare på Microsoft.

  • 160316. Ett seminarium om BIP - ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter - genomfördes den 16 mars på Skanska i Stockholm. Drygt 40 personer deltog och fick bland annat höra mer om applikationen BIP QTO, BIP Quantity Take Off.

  • 160224. På BIM Alliance och Samhällsbygganras seminarium den 24 februari gav talarna inspiration och stöd i hur projektledare kan arbeta för att åstadkomma verklig nytta med BIM. Ett 50-tal personer hade samlats för att lära sig mer om projektledarens roll i BIM-arbetet.

  • 151203. BIM Alliance och Sveriges Kommuner och Landsting bjöd den 3 december in för att berätta mer om intressanta initiativ med koppling till BIM som är på gång i Sverige.

  • 151126. Över 80 deltagare samsades om utrymmet på Bygget Fest & Konferens i Stockholm då ULI Geoforum och BIM Alliance den 26 november arrangerade UAS 2015 – obemannade farkoster för effektiv datainsamling. Konferensen genomfördes tillsammans med den nybildade föreningen UAS Sweden och Bentley Systems.

  • 151020. Nära 70 personer fanns på plats när BIM Alliance besökte Umeå den 20 oktober. Under konferensen presenterades flera intressanta BIM-initiativ från Umeå med omnejd. Det var roligt att se hur djupt förankrat BIM är och hur planerna för framtiden ser ut.

123
Next page Last page