Utvärdering - Digitaliseringen och BIM

Tisdagen den 12 april deltog du på konferensen "Digitaliseringen och BIM - ny tid med nya aktörer" där du bland annat fick lyssna till Mehmet Kaplan.

Din åsikt är viktigt för oss. Vi på BIM Alliance kansli vill ständigt förbättra oss och därför vill vi gärna veta vad du tyckte om dagen.

Det tar endast några minuter att svara på frågorna nedan och ditt svar är anonymt.

Stort tack för din medverkan!

Svara på en skala 1-5, där 5 är högsta betyg och 1 är lägsta betyg.

Samtliga frågor märkta med stjärna (*) måste vara ifyllda.

Konferensdel med presentationer:
Vilket är ditt helhetsintryck av presentationerna?

*
Vad tycker du om moderatorns insats?

*
Vilket är ditt helhetsintryck av lokalen?

*
Vilket är ditt helhetsintryck av förtäringen?

*
Helhetsintryck:
I vilken mån har konferensen gett dig nya kunskaper?
*
I vilken mån har konferensen bidragit till att skapa nya kontakter?
*
Hur upplevde du bemötandet från BIM Alliance kansli?

*
Vad tycker du om konferensen som helhet?
*
I vilken mån skulle du vara intresserad av en liknande konferens nästa år?
*