Seminarier och konferenser

BIM Alliance arrangerar och medverkar i ett flertal konferenser och möten varje år kring BIM-relaterade frågor.

Kommande konferenser och möten

De konferenser och möten som BIM Alliance anordnar eller medverkar på hittar du i kalendariet.

Till kalendariet

Genomförda konferenser

Här hittar du presentationer och bilder från de större seminarier och konferenser som BIM Alliance anordnar.

Till genomförda konferenser

BIM Alliance landet runtBim Alliance landet runt

Många av BIM Alliance medlemmar är sprida över Sverige och BIM Alliance medverkar på möten och konferenser på olika orter.

Under 2014 genomföre BIM Alliance en egen konferensserie på flera platser i Sverige. Detta för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta upp lokala initiativ när det gäller implementering av BIM, dess konsekvenser och dess förutsättningar. Temat var beställarkrav och BIM.

Konferenserna blev väldigt uppskattade och besökte följande orter:

- Luleå 4 februari
- Göteborg 18 februari
- Malmö 18 mars
- Falun 2 april
- Gävle 24 september
- Jönköping 13 november

Läs mer och kika på presentationer från konferenserna