Virtuella installationer

Under 2014 slutfördes det branschgemensamma SBUF-projektet Virtuella installationer med syfte att ge installatörer stöd för att komma igång med BIM och dra nytta av information från CAD-system. I första hand till kalkyl – men även inköp, logistik och till samgranskning, produktionsstöd via läsplattor med mera.

Projektet är branschgemensamt för att installatörer ska kunna använda resultat från projekteringen i BIM-modeller, på olika sätt, exempelvis:

- undvika kollisioner mellan byggnaden och installationer mm
- mängder till kalkyler och till andra produktionssystem, logistik mm
- modeller för att underlätta för montörerna
- information till drift och förvaltning

Syftet är att minska arbetet och kostnaden totalt sett i projektet och ge montören: rätt pryl, på rätt plats, i rätt tid, till lägre total kostnad och med hög kvalitet.

Stöd på VVS-företagens webbplats

På VVS-företagens webbplats finns dokument som kan användas som stöd till dem som ska använda BIM i projekten.

Dokumentens innehåll:

  • Översikt - ger en allmän bild av möjligheter och en bakgrund.
  • Handledning för att skapa en BIM-manual - för installatör, projektör och beställare
  • BIM-manual - mall finns både i word-format och som pdf
  • Leveransspecifikationer - mallar i form av 3 pdf:er och ett Excelark för företags- och projektanpassning för Ventilation, VS rör och El tele.
  • Bilagor  - med ordlista, upphandling, detaljeringsnivåer, installatörens processer samt hänvisningar

Att leverera information från CAD-system till installatörens system för analyser, kalkyl, inköp, logistik är viktigt men svårt. Projektörens och installatörens arbete i samverkan beskrivs för olika typer av IT-system. Även leveranser av information till drift och förvaltning beskrivs med hänvisningar till BIM i staten.

Virtuella installationer på vvs-företagens webbplats

Film och skrift om virtuell produktionsplanering på vvs-företagens webbplats