Virtuell produktionsplanering - BIM för installatörer

3D CAD-modeller i ett byggprojekt kan visa eventuella problem med installationer, såsom krockar eller för trånga utrymmen och därigenom kan man undvika att drabbas av dem under själva produktionen. BIM ger ett säkrare, lugnare och mer kostnadseffektivt bygge, speciellt när installatören involveras i projekteringsskedet.

Byggnadsinformationsmodellering - BIM - ger ett säkrare, lugnare och mer kostnadseffektivt bygge, speciellt när installatören involveras i projekteringsskedet.

Se film om virtuell produktionsplanering för BIM-installatörer

Ladda ner kompletterande skrft om virtuell produktionsplanering (från 2012)