Value driven procurement in Building and Real Estate - ValPro

Ett europeiskt projekt med fokus på ökat värde för byggherrar och brukare och behovet av kunddriven innovation

Syfte och mål

Genom finansiering från bl a Formas startar på Chalmers och Högskolan i Jönköping ett projekt kallat ValPro - Value driven procurement in Building and Real Estate. Projektet som löper över två år fokuserar på ökat värde för byggherrar och brukare och behovet av kunddriven innovation. Det har särskild inriktning på definition av krav i tidiga skeden, med koppling till BIM. Projektet är ett europeiskt projekt inom det sk Eracobuild-programmet och har deltagare från Danmark, Finland, Frankrike, Norge och Cypern.

Projektbeskrivning (PDF)
                                                                     

Projektdeltagare

Chalmers, Högskolan i Jönköping, Landstingsfastigheter i Jönköping samt Regionservice i Skåne

Kontaktperson

Nina Ryd, Chalmers