RoadMap för digital information om byggd miljö

Denna RoadMap beskriver kortfattat bakgrund, problem och syften samt aktiviteter med delmål för arbetet med utformning av samverkande standarder för datamodeller, gemensamma begrepp och processer med informationsleveranser.

Innehåll

Denna RoadMap beskriver kortfattat bakgrund, problem och syften samt aktiviteter med delmål för arbetet med utformning av samverkande standarder för datamodeller, gemensamma begrepp och processer med informationsleveranser. I ett särskilt avsnitt föreslås bildandet av ett Råd för digital information om byggd miljö med en viktig samordnande och prioriterande funktion i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Syfte

Syftet med denna RoadMap är att kortfattat beskriva angelägna frågor för objektbaserad informationshantering som grund för mer detaljerat arbete förslagsvis samordnat av ett Råd för digital information om byggd miljö med syfte att effektivisera utvecklingen av objektbaserad informationshantering.

Projektet var färdigt i december 2010.

I första hand sågs OpenBIM, i egenskap av representant för branschen, som mottagare av denna RoadMap. BIM Alliance bildades år 2014 genom en sammanslagning av de tre föreningarna OpenBIM, Föreningen för förvaltningsinformation (fi2) och buildingSMART.

Projektdokumentation

Ladda ner rapport - RoadMap för digital information om byggd miljö

Projektförfattare

Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors, Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet.

Kontaktperson

Anders Ekholm
anders.ekholm@caad.lth.se