RFID och BIM i byggproduktion

Projektet visade hur man med RFID-teknik i realtid kan följa ett materialflöde, till exempel stål, från leverantör till byggarbetsplats och montering med besiktning samt integrera dessa data i BIM tillsammans med övrig projektdata.

Syfte

Detta projekt ville visa hur man kan använda RFID (Radio Frekvens IDentifiering - data med projektdata) i BIM.

Projektet visade hur man med RFID-teknik i realtid kan följa ett materialflöde, till exempel stål, från leverantör till byggarbetsplats och montering med besiktning samt integrera dessa data i en BIM tillsammans med övrig projektdata. Projektet fokuserade speciellt på hur man kan planera, säkra och stämma av leveranser - rätt sak, på rätt plats, i rätt tid - samt synkronisera detta med arbetsplatsen som planerar och upprättar APD-plan (arbetsplatsdisposition) med fokus på materialupplag.

Mål

Målet var att visa en praktisk tillämpning hur man kan integrera projektering med materialflöde och därmed skapa bättre förutsättningar för planering, spårbarhet och uppföljning av material och komponenter samt arbetsplatsplanering. Projektet kommer att använda sig av ett verkligt projekt för att visa på arbetssätt (praktiska riktlinjer), tekniska förutsättningar och nyttoeffekter.

Projektet pågick från november från 2010 till juli 2011.                    

Kontakt

Stefan Dehlin
stefan.dehlin@ncc.se