Klassificering av objekt

Klassificering av objekt är ett pilotprojekt med test av klassifikation enligt UNSPSC.

Klassificering av objekt
Ett prioriterat delområde är klassificering av objekts egenskaper. Innan detta arbete görs bör överenskommelse om vilka objekt som avses nås. För detta ändamål måste objekten i sig klassificeras. Förenta Nationerna har utarbetat en klasslista avseende objekt UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) som spänner över ett mycket stort område.

Denna världsomspännande klassificering används idag bland annat vad gäller elektronisk handel. I projektet rensade Föreningen för förvaltningsinformation (numera en del av BIM Alliance) i listan så att endast fastighetsrelaterade objekt redovisas och kan användas i samband med informationsleveranser med hjälp av fi2xml.

Lista - endast fastighetsrelaterade objekt

Läs mer om UNSPSC