IT Bygg och Fastighet

IT Bygg och Fastighet 2002 var ett branschprogram för implementering av IT i byggande och förvaltning som pågick år 1998-2002.

IT Bygg och Fastighet 2002 hade som syfte att utveckla en gemensam IT-plattform för svenska bygg- och fastighetsföretag som möjliggör för företagen att öka kundnyttan genom bättre marknadskommunikation, större effektivitet, högre kvalitet och lägre kostnader. Programmet finansierade projekt och andra insatser inom områdena forskning och utveckling, standardisering och implementering.

IT Bygg och Fastighet 2002 startade 1998 och pågick t.o.m. 2002. Det drevs av ett konsortium med delägare från näringslivet och finansierades till 60% av näringslivet och till 40% av statliga finansiärer.