Integration av projektspecifika bygginformationsmodeller i en industrialiserad byggprocess

Projektet, från år 2006, hade som mål att skapa ett sammanhållet informationsflöde i byggprojekt genom att integrera projektspecifika bygginformationsmodeller (BIM) med företagsinterna rutiner och IT-system. Genom kunskapscentrum med uppgift att främja och stödja BIM teknologin i byggprojekt kunde användningen och införandet accelereras. Modeller och metoder skulle testas i gränsöverskridande pilotprojekt i Sverige, Finland, Norge, Danmark och England.

Syfte och mål

Införandet av nya industriella metoder i byggsektorn med IT-stöd skapar nya förutsättningar för att effektivisera byggandet och skapa bättre anpassade produkter med kortare ledtider samt minskat slöseri av material och resurser. Ur ett samhällsperspektiv skapas också bättre förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart byggande när nya bostäder och anläggningar kan designas, analyseras och byggas virtuellt innan det byggs på riktigt.

Projektet har som mål att skapa ett sammanhållet informationsflöde i byggprojekt genom att integrera projektspecifika bygginformationsmodeller (BIM) med företagsinterna rutiner och IT system.

Projektet består av 3 delprojekt varav det första koncentreras på att skapa plattformen för att samla, kontrollera och överföra data mellan BIM och företagsplaneringssystem.

Målet med deldet första delprojektet var att skapa en gemensam plattform som kan användas i olika länder av företag med olika företagsinterna system.

Det andra delprojektet koncentrerades på hanteringen av inbyggnadsprodukter med hjälp av upprättade bibliotek för byggkomponenter och tekniska lösningar. Målet var att skapa effektiva försörjningskedjor för inbyggnadsprodukter och minimera osäkerheter i hantering och överföring av information mellan aktörer och mellan projektets olika faser. Det stödjer också centrala upphandlingsstrategier där lägre priser kan kombineras med val av säkra och godkända byggprodukter och tekniska lösningar.

Det tredje delprojektet fokuserade på att skapa operationella modeller för att införa BIM-teknologi i byggprojekt. Genom såkallade Kunskapscentrum med uppgift att främja och stödja BIM-teknologin i byggprojekt kan användningen och införandet accelereras. Modeller och metoder kommer testades i gränsöverskridande pilotprojekt i Sverige, Finland, Norge, Danmark och England.

Projektbeskrivning

Läs en detaljerad beskrivning av projektet i Formas projektdatabas:

Till projektet i Formas projektdatabas (från år 2006)

Kontakt

Thomas Olofsson
thomas.olofsson@ltu.se