Informationsöverföring projektering till kalkyl

Bjerking och Bygganalys har gjort en gemensam test av att utnyttja rumsinformation i en BIM-modell för att framställa en så kallad utrymmeskalkyl i ett aktuellt byggprojekt - en förskola. Resultatet var över förväntan vad gäller träffsäkerhet i förhållande till verklig anbudssumma. Fler projekt behöver kalkyleras för att få bättre erfarenhetsvärden, men resultatet indikerar att metoden kan vara till stor nytta för kalkyler i tidiga skeden i projekt.

Resultat

Resultatet är över förväntan vad gäller träffsäkerhet i förhållande till verklig anbudssumma. Fler projekt behöver kalkyleras för att få bättre erfarenhetsvärden, men resultatet indikerar att metoden kan vara till stor nytta för kalkyler i tidiga skeden i projekt.

Infoblad

BIM underlättar kalkyler i tidigt skede (PDF)  (publicerat 2010)

Projektdeltagare 

Bjerking, Bygganalys 

Kontaktpersoner

Jan-Olof Edgar, Bjerking                      
 
Anders Klaza, Bygganalys