Informationsleveranser till förvaltning

Informationsleveranser till förvaltning var ett pilotprojekt med förvaltningens behov av informationsleveranser i fokus.

Projektet syftatde till att:

  • klarlägga och skapa en genomarbetad metod avseende klassificering av objektsegenskaper vid informationsleveranser av förvaltningsinformation till och från BIM-modeller
  • upprätta en prioriteringslista avseende objekt vars egenskaper bör klassificeras
  • genomföra klassificeringar enligt upprättad prioriteringslista

Projektets mål var att genom gemensamegenskaps klassificering skapa förutsättningar för ett informationsutbyte till och från fastighetsförvaltning.

Projektet genomfördes i fyra steg:

  1. Initiering
  2. Planering  och metoder/processer
  3. Klassificering
  4. Samjämkning med andra projekt och redovisning

Ladda ner projektdefinition (år 2010)