ICT 2008

ICT 2008 drevs av en industrigrupp med syftet att bidra till utveckling och utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik inom bygg och fastighet.

Ambitionen var att bygga vidare på det arbetet som ingick i utvecklingsprogrammet IT Bygg och Fastighet 2002 vilket resulterade i en rad viktiga förutsättningar inför framtiden:

- Samarbete mellan högskolor, delbranscher och företag
- Tradition av branschsystematik
- Embryo till IT-plattform

Det var en bra grund för att gå vidare.

Samtidigt var det viktigt att dra nytta av den utveckling som hade skett sedan dess, bland annat:

  • Ökad användning av 3D
  • Växande intresse för BIM (bygg informations modeller)
  • Web 2.0, dvs introduktion av smidiga webbaserade tjänster och tekniker