Förvaltningsprojektet FI2002

Inom ramen för det nationella FOU-programmet IT Bygg och Fastighet var FI2002 det stora förvaltningsprojektet. Projektet slutfördes 2002 och belönades med priset FaceIT2002. Detta projekt har legat som grund för föreningens vidareutvecklade FI2002.

Projeket bestod av 4 etapper. Nedan redovisas de olika etappernas rapporter samt hela projeketes slutrapport. Rapporterna är från år 2002.

Etapp 1

I denna etapp gjordes en förstudie som bland annat resulterade i en projektdefinition.

Rapport - etapp 1

Etapp 2

I etapp 2 skapades det teoretisk underlaget för FI2002. Detta redovisades i 7 rekommendationer.

Rekommendation 1 - Processhandbok

Rekommendation 2 - Informationshandbok

Rekommendation 3 - Produktmodeller och klassifikation

Rekommendation 4 - Ordlista

Rekommendation 5 - Programarbete

Rekommendation 6 - Drift- och underhåll

Rekommendation 7 - Kvalitetssäkrad upplåtelse

Etapp 3

Utgående från det teretiska underlaget skapades i denna etapp konkreta exempel.

Rapport - etapp 3

Etapp 4

I den avslutande etappen lades grunden för FI2002 defactostandard i form av objektsmodeller, termkataloger och xml-schemas för informationsöverföring.

Rapport - etapp 4

Rapport - etapp 4 mallar för upphandling

Slutrapport

Slutrapport