fi2 processer

Som grund för Fi2 ligger en omfattande processkartläggning avseende fastighetsbranschens generella processer. I samband med arbetet med att skapa kommunikation med fi2xml vid registrering av energideklarationer har dessa processscheman kompletterats med dels proceseer för energideklarationer och även detaljerade rutiner. Vinsterna för ett fastighetsföretag att använda Fi2 processmallar är betydande.

Mallarna finns i Microsoft Visio-format och en visio-stencil kan även laddas ner med anpassade figurer/former. Här har du möjlighet att ladda ner aktuell version av Fi2 Processer.

  1. Ladda ner båda filerna:
     
    Fi2 processer version 1.0

    Fi2 Visio-stencil

  2. Öppna Visio-filen med aktuell version

  3. I Visio kan stencilen öppnas.