Fastighetsmeddelande

För att få ett mer generellt och effektivt meddelande delas det nu upp så att man separerar den faktiska informationen för respektive objekt och objektens relationer till varandra. Uppdelningen göras på en rimlig nivå så att man inte får ett alltför komplext.

Tidigare fastighetsmeddelande var hierarkiskt uppbyggt men för att få ett mer generellt och effektivt meddelande startade ett projekt. Projektet resulterade i ett fastighetsmeddelande, fi2propertymessage.

Fastighetsmeddelandet togs ursprungligen fram 2008. Sedan dess har flera versioner av meddelandet
publicerats innehållande nya vyer. Det har idag en bred användning i datautbyten mellan
fastighetssystem, CAD-applikationer, energiuppföljningssystem och andra system.

Publicerade Fi2-scheman

Kontakt

Jan-Anders Jönsson
jaj@bimalliance.se