Energideklarationer

Ett meddelande för att hantera energideklarationer togs fram i ett gemensamt projekt mellan Föreningen för förvaltningsinformation och Boverket. Energideklarationen talar om hur mycket energi en byggnad använder.

Projektet initierades 2006 och hade som mål att beskriva energirelaterade processer och ta fram ett standardiserat filformat. Projektet avslutades 2007 och det fi2-meddelande som var en del av projektets resultat används i dagsläget för leveranser av energideklarationer till Boverkets ”gripen”-databas. Det finns cirka 500 000 energideklarationer i Boverkets register.

BIM Alliance bildades 2014 genom en sammanslagning av de tre föreningarna OpenBIM, Föreningen för förvaltningsinformation (fi2) och buildingSMART.

Läs mer om energideklarationer på Boverkets webbplats