EnergiBIM - Energianalyser med stöd av BIM

Genom att importera och använda redan skapad CAD-modell till energianalysprogrammet kan många timmars modelleringsarbete sparas in.

Bakgrund

I ett gemensamt projekt kallat EnergiBIM mellan Skanska, NCC, Peab och Bravida har ett projekt genomförts som syftar till att effektivisera energianalysering. Många företag har bidragit till resultatet.

Genom att till energianalysprogrammet importera och använda redan skapad CAD-modell så kan många timmars modelleringsarbete sparas. Ett problem är att arkitektens CAD-modell inte alltid innehåller den information som energianalytikerns system kräver, vilket medför en hel del manuellt arbete.

Projektet presenterades år 2011.

Resultat

Arbetet har resulterat i allmänt tillgängliga hjälpmedel och verktyg för olika ambitionsnivåer med råd och anvisningar som stöd till de olika aktörerna. Dessutom ger det en översikt av energianalysverktyg som används i Sverige. Tack vare att det här projektet gynnar hela byggbranschen och inte bara ett enskilt företag, så går SBUF - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond in med delfinansiering.
                                                                                            

Projektdokumentation

Rapport till SBUF med marknadsöversikt (PDF)

Handledning (PDF)

Checklistor

1. Revit/ArchiCAD - IDA ICE

Checklista för export från Revit/ArchiCAD till IDA ICE (PDF)

Stöd för arkitekt och energispecialist vid skapande av modell och export/import av IFC-fil

2. EcoDesigner – VIP-Energy

Import av indata från ArchiCAD/EcoDesigner till VIP-Energy (PDF)

Stöd för arkitekt och energispecialist vid export av VUT-fil  

Manualer

1. Revit – IDA ICE

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export från Revit till IDA ICE (PDF)

För arkitekten vid skapande av modell och IFC-export

2. Revit – VIP-Energy

Ej klar

För arkitekten vid skapande av modell och export av VUT-fil

3. ArchiCAD – IFC export

ARCHICAD  IFC Guide

För arkitekten vid skapande av modell och IFC-export

4. ArchiCAD – EcoDesigner

EcoDesigner Svensk Manual (PDF)

För energiberäkningar i EcoDesigner i kombination med ArchiCAD

5. IDA ICE IFC import

IFC Import in IDA ICE (PDF)

För energispecialisten vid import av IFC-fil 
  

Projektdeltagare

Skanska, NCC, Peab, Bravida, CAD-Q, Graphisoft, Equa och Strusoft
                                                                  

Kontaktperson

Tomas Kyhlström, Skanska
 

        

 

EnergiBIM - filmer

Hur använder en energispecialist en BIM-modell för att vinna tid?

Se instruktionsfilmarrow