Demohuset

Demohuset är ett projekt i samverkan med buildingSMART.

Syftet med ”Demohuset” är att det ska fungera som en gemensam arena för alla som arbetar med informationsutbyte i förvaltnings- och byggprocesserna. Projektet genomförs i samverkan mellan Föreningen för förvaltningsinformation och Svenska IAI forum. Med utgångspunkt från en en verklig byggnad med sin historia, nutid och framtid nyttjas tillgänglig data från initiering, projektering, byggande och aktiv förvaltning i olika utvecklingsmiljöer.

Genom att nyttja samma information kan affärsnytta bättre påvisas och presenteras vid informationsutbyte mellan aktörer och system. Informationsutbytet är oberoende av i vilket format detta informationsutbyte sker.

Kontakt

Jan-Anders Jönsson
jaj@bimalliance.se