Bygglovsleveranser

Bygglovsleveranser är ett projekt i samverkan med Stadsbyggnadskontoret Stockholm för att kommunicera bygglovsansökan.

Syftet med projektet var att etablera branschgemensamma rutiner och metoder för att specificera och verifiera digitala leveranser i bygg- och fastighet, i detta projekt avgränsat till ansökan om bygglov, med tillhörande rutiner. Detta genomfördes med nyttjande av leveransspecifikationer och meddelandetekniken Fi2xml.

Projektets mål var effektivisering och kvalitetshöjning av informationshanteringen i samband med ansökan om bygglov, detta med branschgemensam meddelandestandard för digitala informationsleveranser. Projektet tog upp det gemensamma behovet av överenskommelser för digitalt informationsutbyte, i form av redskap att tillämpa oberoende av företags- och projektspecifika förhållanden eller använd teknisk plattform.

Projektdefinition bygglovsleveranser (från år 2010)