BIM Standardiseringsbehov

Det finns stora behov av standardisering inom BIM-området. En standardiserad användning av BIM skulle kraftigt öka produktiviteten inom planerings-, bygg- och förvaltningsprocesserna samtidigt som ansenliga summor skulle kunna sparas. Det visar rapporten BIM Standardiseringsbehov.

Rapporten är slutresultatet av ett projekt som initierades av föreningen OpenBIM. BIM Alliance bildades 2014 genom en sammanslagning av de tre föreningarna OpenBIM, Föreningen för förvaltningsinformation (fi2) och buildingSMART.

Slutrapporten publicerades år 2013.

Ladda ner rapporten BIM Standardiseringsbehov