BIM i infrastrukturprojekt

Projektet har gjort en kartläggning av VDC-användning i Sverige sammanfattat i en teknisk rapport från Luleå Tekniska Universitetet i samarbete med OpenBIM.

Sammanfattning

Virtuellt byggande har de senaste åren börjat införas och tillämpas i allt högre grad inom framför allt projektering och byggande av bostäder och lokaler. Ett allt större antal offentliga och privata aktörer genomför nu projekt där modeller används för att effektivisera byggprocessen. 

Även inom anläggningsbyggandet har intresset ökat och ett större antal projekt har använt sig av byggnadsinformationsmodeller (BIM) i olika tillämpningsområden. Frågor som ofta uppstår är bland annat vad som har varit nyttoeffekter och framgångsfaktorer av tillämpningen. För att utveckla användningen av BIM så krävs att dessa frågeställningar besvaras och belyses av olika aktörer så att positiva och negativa erfarenheter sprids. I en intervjustudie av sex stycken projekt identifierades framgångsrika tillämpningar av BIM i anläggningssektorn. Studien genomfördes av Luleå Tekniska Universitet i samarbete med OpenBIM.

BIM Alliance bildades 2014 genom en sammanslagning av de tre föreningarna OpenBIM, Föreningen för förvaltningsinformation (fi2) och buildingSMART.

Rapport

Rapporten är utgiven i april 2012.

BIM i infrastrukturprojekt (PDF)