BIM i förvaltningsskedet för små och medelstora företag

I detta projekt har man tittat på möjligheten att koppla den traditionella DoUinformation till en 3D-modell för att få en DoU-leverans på ett mer BIM-orienterat sätt - samt på hur mycket information som verkligen måste lagras i 3D-modellerna ur ett förvaltarperspektiv.

Sammanfattning

Arbetet har visat att det finns flera olika programvaror som kan länka information till 3D-modeller. De olika programmen har olika funktioner, egenskaper och licenshantering. Projektet valde därför att jobba med en programvara som gjorde länkning enkel och dessutom kunde importera länkar från en del CAD-program. Att bygga en digital DoU där man navigerar till dokumenten via en 3D-modell är fullt möjligt och fungerar med dagens teknik. Framtida arbete får förfina arbetsmetoder och definiera vilken information som skall hanteras och hur den skall hantera.

Projektet har dragit slutsatsen att en 3D-modell endast behöver geometrier, läge och ID för att fungera i ett förvaltarperspektiv. Resterande information kan tas ut i tabellformat för import i olika system. Tabellformaterad information är lättare att underhålla då man inte behöver en CAD-operatör för att göra ändringar. Projektet har tittat på en programvara som visat på att det finns möjligheter att koppla ihop 3D-modeller med andra informationsbehållare. På detta sätt fungerar ett sådant program som ett nav för byggnadsinformationen i BIM.

Projektet har löpt från februari 2011 till januari 2012.

Kontakt

Andréas Ask, NCC
andreas.ask@ncc.se