BIM i ett bostadsprojekt

Projektet har tagit fram en handledning som främst riktar sig till totalentreprenader för bostadsbyggande, men bör vara av intresse för andra företag med liknande typ av verksamhet. Handledningen är ett hjälpmedel för i första hand projektledaren och projekteringsledaren att med stöd av BIM genomföra ett bostadsprojekt under program- och systemhandlingsskede med vissa tankar på produktion.

Handledningen är skriven för Einar Mattsson Byggnads AB och beskriver arbetssättet med stöd av BIM i ett bostadsprojekt på totalentreprenad under program- och systemhandlingsskede. Detta bör vara av intresse för andra företag med liknande typ av verksamhet.

SBUF har bidragit med finansiering.

Handledning inklusive bilagor

BIM i ett bostadsprojekt

Bilaga: Information, arbetssätt och systematik – en kort version

IT-manual

IT-manual: Bilaga A

IT-manual: Bilaga B

IT-manual: Bilaga C

IT-manual: Bilaga D

IT-manual: Bilaga E